Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt25 juni 2024Deze privacyverklaring voorTongdy Sensing Technology Corporation(zaken doen alsTongdy) ('we', 'us', of 'ons '), beschrijft hoe en waarom we ('proces') uw gegevens wanneer u onze diensten gebruikt ('Diensten'), bijvoorbeeld wanneer u:
 • Neem op andere gerelateerde manieren contact met ons op, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen?Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u inzicht in uw privacyrechten en -keuzes.Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services.Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen viaailsa.liu@tongdy.com.


SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onzeinhoudsopgavehieronder om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Services communiceert, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.Leer meer overpersoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Verwerken wij gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Verzamelen wij gegevens van derden? Wij verzamelen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens?Wij verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet.Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben.Leer meer overhoe wij uw gegevens verwerken.

In welke situaties en waarmeetypes vanpartijen delen wij persoonsgegevens?We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifiekecategorieën vanderden.Leer meer overwanneer en met wie wij uw persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we uw informatie veilig?We hebbenorganisatorischen technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen.Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andereongeautoriseerdderden zullen niet in staat zijn onze veiligheid te ondermijnen en uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen.Leer meer overhoe wij uw gegevens veilig houden.

Wat zijn uw rechten?Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.Leer meer overuw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit?De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is doorhet indienen van eenverzoek om toegang van de betrokkene, of door contact met ons op te nemen.Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen?Lees de volledige privacyverklaring door.


INHOUDSOPGAVE1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer ublijk geven van interesse in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt.De persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:
 • namen
 • e-mailadressen
Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert.Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt, en andere technische informatie.Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens.Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services bezoekt of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden.Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services omvatten. (zoals de datum-/tijdstempels die verband houden met uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel'crashdumps') en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens.We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.
 • Locatie gegevens.We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn.Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres).U kunt zich afmelden voor het verzamelen van deze informatie door ons de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen.Als u er echter voor kiest om u af te melden, kunt u mogelijk bepaalde aspecten van de Services niet gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort:Wij verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet.Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers.We kunnen uw gegevens verwerken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.

 • Om de vitale belangen van een individu te redden of te beschermen.We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

3. Op welke rechtsgrondslagen vertrouwen wij om uw gegevens te verwerken?

In het kort:Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden hebben (bijvwettelijke basis) om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen voor het aangaan ofvervullenonze contractuele verplichtingen, om uw rechten te beschermen, of omvervullenonze legitieme zakelijke belangen.

Als u zich in de EU of het Verenigd Koninkrijk bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen wij vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:
 • Toestemming.Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvtoestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.Leer meer overuw toestemming intrekken.
 • Uitvoering van een contract.Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer wij menen dat dit noodzakelijk isvervullenonze contractuele verplichtingen jegens u, inclusief het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
 • Wettelijke verplichtingen.We kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn. betrokken.
 • Vitale belangen.Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarbij sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.
Als u zich in Canada bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven (bijvuitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (bijvimpliciete toestemming).Jij kanuw toestemming intrekkente allen tijde.

In sommige uitzonderlijke gevallen is het ons volgens de toepasselijke wetgeving mogelijk wettelijk toegestaan ​​om uw gegevens zonder uw toestemming te verwerken, waaronder bijvoorbeeld:
 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een individu is en de toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
 • Voor zakelijke transacties, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan
 • Als het in een getuigenverklaring staat en de incasso noodzakelijk is om een ​​verzekeringsclaim te beoordelen, af te handelen of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan zijn van financieel misbruik
 • Als het redelijk is om te verwachten dat het verzamelen en gebruiken met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en het verzamelen redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking vereist is om te voldoen aan een dagvaarding, bevel, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van documenten
 • Als de informatie is geproduceerd door een persoon in de uitoefening van zijn/haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling consistent is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is bedoeld
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en door de regelgeving wordt gespecificeerd

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort:We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte en/of met het volgende worden beschrevencategorieën vanderden.

Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners.We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten ('derden') die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen.We hebben contracten afgesloten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen.Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven.Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook met niemand delenorganisatieafgezien van ons.Zij verbinden zich ook tot prde gegevens die zij namens ons bewaren te controleren en deze te bewaren gedurende de periode die wij opdragen.

Decategorieën vanderde partijen met wie wij persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:
 • Advertentienetwerken

We Ookkan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten.We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u met onze Services communiceert.Sommige online trackingtechnologieën helpen ons de veiligheid van onze Services te behouden, voorkom crashes, repareer bugs, sla uw voorkeuren op en help met basissitefuncties.

We staan ​​derde partijen en dienstverleners ook toe om online trackingtechnologieën op onze Diensten te gebruiken voor analyse en reclame, onder meer om advertenties te helpen beheren en weergeven, om advertenties af te stemmen op uw interesses, of om herinneringen aan verlaten winkelwagentjes te sturen (afhankelijk van uw communicatievoorkeuren) .De derde partijen en dienstverleners gebruiken hun technologie om advertenties aan te bieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses en die op onze Diensten of op andere websites kunnen verschijnen.

Voor zover deze online trackingtechnologieën worden beschouwd als een'verkoop'/'delen'(inclusief gerichte advertenties, zoals gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving) onder de toepasselijke Amerikaanse staatswetten kunt u zich afmelden voor deze online trackingtechnologieën door een verzoek in te dienen zoals hieronder beschreven onder sectie'HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?'

Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

Google Analytics

We kunnen uw informatie delen met Google Analytics om bij te houden enanalyserenhet gebruik van de Diensten.De advertentiefuncties van Google Analytics die we mogelijk gebruiken, zijn onder meer:Remarketing met Google Analytics.Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics via de Services, gaat u naarhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics viaAdvertentie-instellingenen Advertentie-instellingen voor mobiele apps.Andere opt-out-middelen zijn onder meerhttp://optout.networkadvertising.org/Enhttp://www.networkadvertising.org/mobile-choice.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op dePagina Privacy en voorwaarden van Google.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort:Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig isvervullende doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen ofanonimiserendergelijke informatie, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE BEWAREN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort:Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen via een systeem vanorganisatorischen technische veiligheidsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische enorganisatorischbeveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen.Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is. Daarom kunnen we niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andereongeautoriseerdderden zullen niet in staat zijn onze veiligheid te ondermijnen en uw gegevens op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen.Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze Services op eigen risico.U dient uitsluitend toegang te krijgen tot de Diensten binnen een beveiligde omgeving.

8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze niet aankinderen jonger dan 18 jaar.

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 18 jaar, vragen er niet naar en verkopen deze niet bewust aan kinderen jonger dan 18 jaar, en we verkopen ook niet bewust dergelijke persoonlijke informatie.Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en dat u instemt met het gebruik van de Services door deze minderjarige.Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.Als u op de hoogte bent van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op viaailsa.liu@tongdy.com.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Afhankelijk van uw woonstaat in de VS of insommige regio's, zoalsde Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland en Canada, beschikt u over rechten waarmee u een betere toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens krijgt. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen, afhankelijk van uw land, provincie of woonstaat.

In sommige regio's (zoalsde EER, het VK, Zwitserland en Canada), beschikt u over bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) om rectificatie of verwijdering aan te vragen;(iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;(iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit;en (v) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?'onderstaand.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt en u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uwGegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaatofBritse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met deFederaal Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie.

Uw toestemming intrekken:Als we op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken,dit kan een uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving,u heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in deze sectie'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?'onderstaand.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat,zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën:De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren.Als u dat wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd.Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Diensten.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naarailsa.liu@tongdy.com.

10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ('DNT') functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld.In dit stadium bestaat er nog geen uniforme technologiestandaard voorherkennenen het implementeren van DNT-signalen is geweestafgerond.Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online gevolgd te worden.Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

De wet van Californië vereist dat we u laten weten hoe we reageren op DNT-signalen van webbrowsers.Omdat er momenteel geen branche- of wettelijke standaard voor bestaatherkennen or eerbiedigenDNT-signalen, we reageren er momenteel niet op.

11. HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:Als u inwoner bent vanCalifornië, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Tennessee, Texas, Utah of Virginiaheeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot en details te ontvangen over de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden en hoe we deze hebben verwerkt, onnauwkeurigheden te corrigeren, een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie of deze te verwijderen.Mogelijk hebt u ook het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.Deze rechten kunnen in sommige omstandigheden beperkt worden door toepasselijk recht.Hieronder vindt u meer informatie.

Categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen

We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld:

CategorieVoorbeeldenVerzameld
A. Identificatiegegevens
Contactgegevens, zoals echte naam, alias, postadres, telefoon- of mobiel telefoonnummer, unieke persoonlijke identificatie, online identificatie, internetprotocoladres, e-mailadres en accountnaam

JA

B. Persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in het Californische Customer Records-statuut
Naam, contactgegevens, opleiding, dienstverband, arbeidsverleden en financiële informatie

JA

C.Beschermde classificatiekenmerken onder staats- of federale wetgeving
Geslacht, leeftijd, geboortedatum, ras en etniciteit, nationale afkomst, burgerlijke staat en andere demografische gegevens

JA

D.Commerciële informatie
Transactie-informatie, aankoopgeschiedenis, financiële details en betalingsinformatie

JA

E.Biometrische informatie
Vingerafdrukken en stemafdrukken

NO

F.Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit
Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, onlinegedrag, interessegegevens en interacties met onze en andere websites, applicaties, systemen en advertenties

JA

G.Geolocatiegegevens
Locatie van apparaat

JA

H.Audio-, elektronische, zintuiglijke of soortgelijke informatie
Afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen gemaakt in verband met onze bedrijfsactiviteiten

NO

I.Professionele of werkgerelateerde informatie
Zakelijke contactgegevens om u onze Diensten op zakelijk niveau of functietitel, werkgeschiedenis en professionele kwalificaties te kunnen leveren als u bij ons solliciteert

NO

J.Opleidingsinformatie
Studentendossiers en directory-informatie

NO

K.Gevolgtrekkingen getrokken uit verzamelde persoonlijke informatie
Gevolgtrekkingen getrokken uit de hierboven genoemde verzamelde persoonlijke informatie om een ​​profiel of samenvatting te creëren over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een individu

NO

L.Gevoelige persoonlijke informatie

NO


We kunnen ook andere persoonlijke informatie verzamelen buiten deze categorieën door middel van gevallen waarin u persoonlijk, online of per telefoon of post met ons communiceert in de context van:
 • Hulp ontvangen via onze klantenondersteuningskanalen;
 • Deelname aan klantenonderzoeken of wedstrijden;En
 • Faciliteren van de levering van onze Diensten en om te reageren op uw vragen.
We zullen de verzamelde persoonlijke informatie gebruiken en bewaren als dat nodig is om de Diensten te verlenen of voor:
 • Categorie A -6 maanden
 • Categorie B -6 maanden
 • CategorieC - 6 maanden
 • CategorieD - 6 maanden
 • CategorieF - 6 maanden
 • CategorieG - 6 maanden
Bronnen van persoonlijke informatie

Lees meer over de bronnen van persoonlijke informatie die we verzamelen'WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?'

Hoe we persoonlijke informatie gebruiken en delen

Lees meer over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de sectie,'HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?'

Wij verzamelen en delen uw persoonlijke gegevens via:
 • Targetingcookies/marketingcookies
Worden uw gegevens met iemand anders gedeeld?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener.Lees meer over hoe we persoonlijke informatie vrijgeven in de sectie:'WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?'

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie.Dit wordt niet als zo beschouwd'verkoop'van uw persoonlijke gegevens.

We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke gegevens verkocht of gedeeld met derden voor zakelijke of commerciële doeleinden.We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke gegevens aan derden bekendgemaakt voor een zakelijk of commercieel doel:

De categorieën van derde partijen aan wie wij persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt voor een zakelijk of commercieel doel, vindt u onder'WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?'

Jou rechten

U beschikt over rechten op grond van bepaalde Amerikaanse wetten inzake gegevensbescherming.Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan ​​door de wet.Deze rechten omvatten:
 • Recht om te wetenof wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken
 • Recht op toeganguw persoonlijke gegevens
 • Recht om te corrigerenonjuistheden in uw persoonsgegevens
 • Recht om te verzoekenhet verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht om een ​​kopie te verkrijgenvan de persoonsgegevens die u eerder met ons hebt gedeeld
 • Recht op non-discriminatievoor het uitoefenen van uw rechten
 • Recht om zich af te meldenvan de verwerking van uw persoonsgegevens als deze worden gebruikt voor gerichte reclame(of delen zoals gedefinieerd onder de privacywetgeving van Californië), de verkoop van persoonlijke gegevens of profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of soortgelijke significante gevolgen hebben ('profilering')
Afhankelijk van de staat waar u woont, heeft u mogelijk ook de volgende rechten:
 • Recht om een ​​lijst te verkrijgen van de categorieën van derden aan wie wij persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt (zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, inclusiefCalifornië en Delawareprivacywet)
 • Recht om een ​​lijst te verkrijgen van specifieke derde partijen aan wie wij persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt (zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, inclusief de privacywetgeving van Oregon)
 • Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke gegevens te beperken (zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, inclusief de privacywetgeving van Californië)
 • Recht om u af te melden voor het verzamelen van gevoelige gegevens en persoonlijke gegevens verzameld via de werking van een stem- of gezichtsherkenningsfunctie (zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, inclusief de privacywetgeving van Florida)
Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemendoor het indienen van eenverzoek om toegang van de betrokkene, door ons een e-mail te sturen naarailsa.liu@tongdy.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document.

Wij zulleneeruw opt-outvoorkeuren als u deWereldwijde privacycontrole(GPC) opt-out-signaal in uw browser.

Op grond van bepaalde gegevensbeschermingswetten van de Amerikaanse staat kunt u eengeautoriseerdagent om namens u een verzoek in te dienen.Wij kunnen een verzoek van eengeautoriseerdagent die geen bewijs overlegt dat zij geldig zijn geweestgeautoriseerdom namens u te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verificatie aanvragen

Na ontvangst van uw verzoek moeten wij uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie wij de informatie in ons systeem hebben.We zullen de persoonlijke informatie die u in uw verzoek verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen aanvullende informatie te verstrekken met het oog op het verifiëren van uw identiteit en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden.

Als u het verzoek indient via eengeautoriseerdagent, moeten we mogelijk aanvullende informatie verzamelen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek verwerken en de agent zal een schriftelijke en ondertekende toestemming van u moeten geven om een ​​dergelijk verzoek namens u in te dienen.

Beroep

Als we weigeren actie te ondernemen met betrekking tot uw verzoek, kunt u op grond van bepaalde Amerikaanse wetgeving inzake gegevensbescherming in beroep gaan tegen onze beslissing door een e-mail te sturen naarailsa.liu@tongdy.com.Wij zullen u schriftelijk informeren over de al dan niet ondernomen actie naar aanleiding van het beroep, inclusief een schriftelijke motivering van de besluiten.Als uw beroep wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij uw procureur-generaal.

Californië'Schijn het licht'Wet

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de'Schijn het licht'staat onze gebruikers, die inwoners van Californië zijn, toe om één keer per jaar kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die we aan derden hebben bekendgemaakt voor directmarketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij in het direct voorafgaande kalenderjaar persoonlijke gegevens hebben gedeeld.Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de contactgegevens in de sectie'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?'

12. HEBBEN ANDERE REGIO'S SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:Mogelijk hebt u aanvullende rechten, afhankelijk van het land waarin u woont.

Australië En Nieuw-Zeeland

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens onder de verplichtingen en voorwaarden gesteld doorAustralische Privacywet 1988EnNieuw-Zeelandse Privacywet 2020(Privacywet).

Deze privacyverklaring voldoet aan de kennisgevingsvereisten die zijn gedefinieerd inbeide privacywetten, in het bijzonder: welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, uit welke bronnen, voor welke doeleinden, en andere ontvangers van uw persoonlijke informatie.

Als u de benodigde persoonlijke informatie niet wilt verstrekkenvervullenhun toepasselijke doel, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om onze diensten te verlenen, in het bijzonder:
 • u de producten of diensten aanbieden die u wenst
 • reageren op of helpen met uw verzoeken
U heeft te allen tijde het recht om toegang tot of correctie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie'HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, UPDATEN OF VERWIJDEREN?'

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heeft u het recht om hierover een klacht in te dieneneen schending van de Australische privacyprincipes voor deBureau van de Australische Information Commissioner Eneen schending van de Nieuw-Zeelandse privacyprincipes voor deKantoor van de Nieuw-Zeelandse Privacycommissaris.

13. MAKEN WIJ UPDATES AAN DEZE MEDEDELING?

In het kort:Ja, we zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken.De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkt'Beoordeeld'datum bovenaan deze privacyverklaring.Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen.Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw gegevens beschermen.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze mededeling, kunt u dat doenneem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO)per e-mail opailsa.liu@tongdy.com, or contacteer ons per post op:

Tongdy Sensing Technology Corporation
Functionaris voor gegevensbescherming
Gebouw 8, Dijin Rd nr. 9, Haidian Dist.Peking 100095, China
Peking 100095
China

15. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, UPDATEN OF VERWIJDEREN?

Gebaseerd op de toepasselijke wetgeving van uw landof woonstaat in de VS, je kanhet recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, details over hoe we deze hebben verwerkt, onnauwkeurigheden te corrigeren of uw persoonlijke informatie te verwijderen.Mogelijk hebt u ook het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.Deze rechten kunnen in sommige omstandigheden beperkt worden door toepasselijk recht.Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, kunt u dat doeninvullen en indienen averzoek om toegang van de betrokkene.